perjantai 30. joulukuuta 2011

Vuosi vaihtuu ja laajamittainen koulutus käynnistyy

Muutaman koulun toimesta on ryhdytty jo laajasti rakentamaan osaamisen perustaa. Perustaitojen hallinta on edellytyksenä laajempaan, myös pedagogisesti pohdittuun, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja omassa työssä.

Joissakin kouluissa on aloitettu tukihenkilöiden koulutus. Osaamisen lisääminen omassa organisaatiossa ja uudenlaisen tvt-tuen rakentaminen luo laadullisesti uuden tilanteen kouluissa. Koulu 3.0- ja Koulu 3.1-hankkeiden myötä myös hankelähtöinen ja projektiluontoinen uusien teknologioiden ja yhteisöllisen median hyödyntäminen on saamassa laajan pohjan täydennyskoulutuksen toisessa vaiheessa - sovellutustaitojen lisäämisessä.

Hankkeen toisen vaiheen hakemus on jätetty ja sen ytimessa ovat työyhteisötasoisen osaamisen lisääminen ja kehittynyt tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuva verkostoituminen.

maanantai 7. marraskuuta 2011

Koordinaattorien II tapaaminen 9.12. 2011, Helsinki, Helsingin normaalilyseo

Koordinaattorien II tapaaminen järjestetään Valtakunnallisten virtuaaliopetuksen päivien yhteydessä. Virtuaaliopetuksen päivät (7.-8.12.) ovat mainio koordinaattoreiden oman kehittymisen paikka. Perjantaina kokoonnumme klo 9.00-12.00 Helsingin normaalilyseolle käymään läpi tilannekatsauksen ja antamaan viimeiset eväät hankkeen II-vaiheen hakemukseen.

Tapaamisessa kuulemme myös, miten ITK12 -tapahtumaan jäteyt foorumiesitykset ovat onnistuneet menemään läpi.

Terv. matkalta Osaava-foorumiin Mikkeliin.

sunnuntai 30. lokakuuta 2011

Osaamiskartoitus tehty

Hankkeen osaamiskartoitus on tehty ja kouluille on pyyntöjen mukaan toimitettu excel-ajoja tulosten tarkastelua varten. Lisäksi on tulossa valtakunnalliset tulokset koordinaattorien käyttöön. Kaiken kaikkiaan 407 vastasi kyselyyn, mikä tekee tuloksista huomion arvoisen tietolähteen. Usean koulun osalta vastausprosentti ylitti 70 %:a ja parissa 90 %:n. Ohessa kuva vastanneiden määrästä eri kouluissa.

Seuraava vaihe hankkeessa on sitten täydennyskoulutustarjonnan rakentaminen kyselyn perusteella. Selkeästi nousi kuvien ja videoiden käsittelyyn liittyvät sekä yhteisöllisen median hyödyntämiseen paneutuvat koulutukset.

lauantai 8. lokakuuta 2011

Tekijänoikeus -webinaari

Perjantaina 7.10. pidettiin Norssiope.fi -hankkeen ensimmäinen webinaari. Aiheesta alusti tekijänoikeusguru Tarmo Toikkanen. Viikin normaalikoulun tekniikka vaatii vielä hiomista, puitteet eivät täysin vastanneet niitä teknisiä mahdollisuuksia, joita olisi olemassa. Mutta sisältö korvasi puitteiden puutteet - ainakin live-yleisön näkökulmasta.
Perusopit:
- saako opettaja käyttää youtube-videoita luokassa? SAA, kunhan ... ja tulkinta lähtee siitä, että kyse on yksityistilaisuudeksi luokiteltavasta tilaisuudesta
- voiko kijan sivuja skannata luokassa esitettäviin materiaaleihin? SAA, kunhan ... ja tärkeää on, että koululla on on DIGILUPA

Luento tulee katsottavaksi www.norssiope.fi -sivustolle, jossa on jo linkki Toikkasen käyttämiin materiaaleihin. Lisäksi teemaa käsitellään KOTEK:in maksuttomissa webinaareissa: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/08/syksyn-maksuttomat-tekijanoikeuswebinaarit/. Vielä yksi jäljellä.

perjantai 7. lokakuuta 2011

Tabletti joka lähtöön

Koulu 3.1 -hankkeessa ja Hgin yliopiston Viikin normaalikoulun Sormet- ja Molla-hankkeissa tutustutaan ja hyödynnetään laajasti erilaisia sormitietokoneita tai tabletteja. Tässä peruskirjo: iPad, Android ja Win8tabletti.

tiistai 27. syyskuuta 2011

Tekijänoikeus -webinaari norssien opettajille 7.10.

Ensimmäinen valtakunnallinen Norssiope.fi -webinaari järjestetään HY:n Viikin normaalikoulussa teemalla "Tekijänoikeudet opetuksessa ja koulussa". Päivää vetää Tarmo Toikkanen. Ajankohta perjantai 7.10. klo 13.15-15.30. Seminaari videoidaan ja streamataan suoraan verkkoon opettajankoulutuslaitosten ja normaalikoulujen opettajille (www.norssiope.fi/tekijanoikeus), ja seminaari myös nauhoitetaan myöhempää käyttöä varten koulukohtaiseen koulutukseen.

Osaamiskartoituksen hyödyntäminen on käynnistynyt jo yli puolessa normaalikouluja hyvin. Vastauksiakin on kertynyt jo 20% potentiaalisesta vastaajakunnasta. Hankkeen kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että saamme niin koulukohtaisesti kuin valtakunnallisestikin hyvän tilan niin osaamisesta kuin tarpeestakin.

keskiviikko 21. syyskuuta 2011

SysTech-hanke

Päivän seminaari Jyväskylässä teemalla systeeminen oppiminen. Meillä on paljon tutkimustietoa, lukuisia unohdettuja hankkeita ja kokeiluja, merkittäviä panoksia tvt:hen ja yhteisölliseen mediaan. Mutta ei villoja! Jotain täytyy tehdä toisin ja sitä nyt kehitetään.

Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu sai kutsun tapaamiseen, osin vuoksi että olemme mukana TIEKE:n hankkeessa kehittämässä osaamiskartoitustyökalua. Tästähän meillä kertyy parhaillaan omaakin kokemusta. Onhan kyselyyn vastattu?

Normaalukoulut pilotointiympäristöinä? Siinä kysymys, johon toivoisin kommentteja. Löytyykö meiltä ensi vuonna valmiuksia ottaa konkreettisia haasteita vastaan koko eNorssin puitteissa? Hankeistamme pilotoinnin, jos siihen löytyy tekijöitä. Tekes olisi tällä kertaa luomassa resursseja.

sunnuntai 18. syyskuuta 2011

Viikkokatsaus I

Norssiope.fi -hanke on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Osaamiskartoitustyökalu on käytössä, ja ainakin Hgin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Tampereen normaalikoulun opettajat ovat lähteneet kyselyä täyttämään. Muutkin tullevat perässä.

Viikissä on koulutukset jo alkaneet jo aiemmin koettujen tarpeiden täyttämiseksi: Moodle-koulutus. Tähän olemme saamassa myös syventävää oppia, yksi opettaja kouluttaa itseään Moodle-taitajaksi tenttien tekemiseksi ja toteuttamiseksi Moodlen avulla.

Viikin alkuopetuksen opettajat ottivat "varaslähdön" ja näin blogien käyttö alkuopetuksessa on saamassa uusia kokemuksia. Innostus on tuottanut parikin Koulu 3.0- ja Koulu 3.1-hankkeiden mukaisia yhteisöllistä mediaa hyödyntäviä projekteja. Ja kurssi on vasta puolivälissä - etätehtävä työn alla.

Hankkeemme uusi ulottuvuus on hankkeen oma NorssiOpe -moodle - joka mahdollistaa normaalikoulujen opettajille verkkokurssien ja monimuotokurssien toteuttamisen helpotetulla käyttäjätunnushallinnoinnilla. Eli moodle-koulutus saa varmasti uusia tuulia purjeisiinsa. Kurssialustasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä koordinaattoriinne tai suoraan blogin pitäjälle.

maanantai 12. syyskuuta 2011

Varsinainen työ alkaa - tänään valmistuu osaamiskartoituksen työkalu

Tänään valmistuu normaalikoulujen käyttöön hankkeemme tarve- ja osaamiskartoitustyökalu. Se löytyy iltapäivästä lähtien osoitteesta www.norssiope.fi/osaamiskartoitus . Osaamiskartoitus on tarkoitettu tehtäväksi jokaisessa koulussa tvt-tyädennyskoulutussuunnitelman laadinnan perustaksi. Osaamiskartoitus toteutetaan Hgin yliopioston elomake-palvelun kautta. Koulukohtaiset tulokset toimitetaan koulun koordinaattoreille.

Nyt on siis aika sopia ajankohdat kartoituksien tekemiselle ja varautua laatimaan koulukohtaiset koulutussuunnitelmat ensi syksyn ja kevään osalta.

Helsingissä valmistaudumme uuteen hakuun. Olemme saaneet tiedon, että seuraava haku on jo marraskuussa ja normaalikouluilta odotetaan yhtä yhteistä hakemusta. Työtä varten avataan sivu wiki-ympäristössä, aluksi ideoiden ja sittemmin konkreettisen tekstin laatimista varten. Monelta osin lienee kysymys jo suunnitellun syventämisestä, mutta erityisesti verkostoitumisessa ja esim. mobiilioppimisen tuomisessa mukaan on paikallaan miettiä uusia kuvioita.

perjantai 2. syyskuuta 2011

Norssiope.fi käynnistyi

Nyt se alkaa toden teolla. Osaava-ohjelman mukaisen Norssiope.fi -täydennyskoulutushankkeen koordinaattorit kokoontuivat yhdessä kaikkien normaalikoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan koordinaattoreiden, opetussuunnitelmatyöstä vastaavien koordinaattorien ja ohjaajakoulutusta toteuttavien opettajien kanssa Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Maanantaina 5.9. avautuvat hankkeen omat kotisivut www.norssiope.fi.

sunnuntai 26. kesäkuuta 2011

Valmistelut käynnistetty - nyt vuorossa kesäloma

Norssiope.fi -täydennyskoulutushankkeemme valmistelut on aloitettu laajalla rintamalla. Valmistelut huipentuvat hankkeen valtakunnalliseen käynnistykseen 1.9. eNorssin TutKoKe-seminaarin yhteydessä Hgin yliopiston Viikin normaalikoululla.

Koulukohtaiset budjetit ovat hankkeen valmistelussa käytetyn wikin sivuilla (osaavaenorssi.wikispaces.com), merkittävä osa kouluista ovat valinneet hankevastaavan ja laatineet omat hankeaikataulunsa, tarve- ja osaamiskartoitustyö on aloitettu ja odotukset korkealla.

Täydennyskoulutushankkeen kannalta oli mielekästä että opetuhallituksen tukema Koulu 3.0 -oppimisympäristöhanke sai jatkoa Koulu 3.1 -hankkeena. Uusilla opettajille ja ryhmillä on mahdollisuus kokeilla mediakasvatuksen ja yhteisöllisen median toimivuutta omassa opetuksessa ja oppilaiden oppimisessa.

Nyt lomipäiviä nauttimaan ja sitten töihin.

lauantai 30. huhtikuuta 2011

Hankepäätös on tullut!

Suomen AVI:t (aluekehitysvirastot) ovat myöntäneet hankkeellemme 300.000 euroa! Norssiope.fi -hanke oli Osaava-ohjelman suurin avustuksen saaja Helsingin kaupungin rinnalla vuonna 2011 . Hanke on haastava ja mielenkiintoinen.

Kohtuullisen tuore tutkimus kertoo mm. opettajakoulutuksen osalta tvt:n käytön laajuudesta. Tämä tutkimus on osa kansainvälistä tutkimushanketta. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta: CERI - ICT and Initial Teacher Training. Toukokuussa 2011 päättyvä OPTEK-hanke (Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushanke) osaltaan antaa osviittoja oman hankkeemme toteuttamisen haasteisiin.