torstai 12. huhtikuuta 2012

Norssiope.fi Kajaanissa

Lähes 100 normaalikoulun opettajaa kokoontui Kajaaniin eNorssi-seminaariin pohtimaan normaalikoulujen tvt-strategioita, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan tulevaisuutta sekä muita akankohtaisia asioita. Tapahtuman aikana julkaistiin myös em. TutKoKe-toimintaa esittelevän wiki-sivuston. Tilaisuudessa vieraili mm. Petteri Järvinen, joka puhui otsikolla "Ammattilainen ilman työkaluja ja osaamista".

lauantai 11. helmikuuta 2012

Koulutukset käynnissä

Norssiope.fi -koulutukset ovat käynnissä lähes kaikissa suomen normaalikouluissa. Koulutukset on räätälöity syksyllä tehdyn osaamis- ja tarvekartoituksen pohjlata, joten kirjo on melkoinen eri normaalikoulujen välillä. Toki samankaltaisuuksiakin löytyy, mm. yhteisöllisen median käyttöönottokoulutus.

Helmikuun alussa tullut tieto Osaava-ohjelman tuesta Norssiope.fi II-hankkeelle antaa lisää potkuja ja varmistaa hankkeen jatkumisen ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Henkilökohtaisen osaamisen lisäämisestä siirrrytään II-vaiheen myötä työyhteisön kokonaisvaltaisempaan osaamisen kehittämiseen.