torstai 12. huhtikuuta 2012

Norssiope.fi Kajaanissa

Lähes 100 normaalikoulun opettajaa kokoontui Kajaaniin eNorssi-seminaariin pohtimaan normaalikoulujen tvt-strategioita, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan tulevaisuutta sekä muita akankohtaisia asioita. Tapahtuman aikana julkaistiin myös em. TutKoKe-toimintaa esittelevän wiki-sivuston. Tilaisuudessa vieraili mm. Petteri Järvinen, joka puhui otsikolla "Ammattilainen ilman työkaluja ja osaamista".

lauantai 11. helmikuuta 2012

Koulutukset käynnissä

Norssiope.fi -koulutukset ovat käynnissä lähes kaikissa suomen normaalikouluissa. Koulutukset on räätälöity syksyllä tehdyn osaamis- ja tarvekartoituksen pohjlata, joten kirjo on melkoinen eri normaalikoulujen välillä. Toki samankaltaisuuksiakin löytyy, mm. yhteisöllisen median käyttöönottokoulutus.

Helmikuun alussa tullut tieto Osaava-ohjelman tuesta Norssiope.fi II-hankkeelle antaa lisää potkuja ja varmistaa hankkeen jatkumisen ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Henkilökohtaisen osaamisen lisäämisestä siirrrytään II-vaiheen myötä työyhteisön kokonaisvaltaisempaan osaamisen kehittämiseen.

perjantai 30. joulukuuta 2011

Vuosi vaihtuu ja laajamittainen koulutus käynnistyy

Muutaman koulun toimesta on ryhdytty jo laajasti rakentamaan osaamisen perustaa. Perustaitojen hallinta on edellytyksenä laajempaan, myös pedagogisesti pohdittuun, tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja omassa työssä.

Joissakin kouluissa on aloitettu tukihenkilöiden koulutus. Osaamisen lisääminen omassa organisaatiossa ja uudenlaisen tvt-tuen rakentaminen luo laadullisesti uuden tilanteen kouluissa. Koulu 3.0- ja Koulu 3.1-hankkeiden myötä myös hankelähtöinen ja projektiluontoinen uusien teknologioiden ja yhteisöllisen median hyödyntäminen on saamassa laajan pohjan täydennyskoulutuksen toisessa vaiheessa - sovellutustaitojen lisäämisessä.

Hankkeen toisen vaiheen hakemus on jätetty ja sen ytimessa ovat työyhteisötasoisen osaamisen lisääminen ja kehittynyt tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuva verkostoituminen.

maanantai 7. marraskuuta 2011

Koordinaattorien II tapaaminen 9.12. 2011, Helsinki, Helsingin normaalilyseo

Koordinaattorien II tapaaminen järjestetään Valtakunnallisten virtuaaliopetuksen päivien yhteydessä. Virtuaaliopetuksen päivät (7.-8.12.) ovat mainio koordinaattoreiden oman kehittymisen paikka. Perjantaina kokoonnumme klo 9.00-12.00 Helsingin normaalilyseolle käymään läpi tilannekatsauksen ja antamaan viimeiset eväät hankkeen II-vaiheen hakemukseen.

Tapaamisessa kuulemme myös, miten ITK12 -tapahtumaan jäteyt foorumiesitykset ovat onnistuneet menemään läpi.

Terv. matkalta Osaava-foorumiin Mikkeliin.

sunnuntai 30. lokakuuta 2011

Osaamiskartoitus tehty

Hankkeen osaamiskartoitus on tehty ja kouluille on pyyntöjen mukaan toimitettu excel-ajoja tulosten tarkastelua varten. Lisäksi on tulossa valtakunnalliset tulokset koordinaattorien käyttöön. Kaiken kaikkiaan 407 vastasi kyselyyn, mikä tekee tuloksista huomion arvoisen tietolähteen. Usean koulun osalta vastausprosentti ylitti 70 %:a ja parissa 90 %:n. Ohessa kuva vastanneiden määrästä eri kouluissa.

Seuraava vaihe hankkeessa on sitten täydennyskoulutustarjonnan rakentaminen kyselyn perusteella. Selkeästi nousi kuvien ja videoiden käsittelyyn liittyvät sekä yhteisöllisen median hyödyntämiseen paneutuvat koulutukset.

lauantai 8. lokakuuta 2011

Tekijänoikeus -webinaari

Perjantaina 7.10. pidettiin Norssiope.fi -hankkeen ensimmäinen webinaari. Aiheesta alusti tekijänoikeusguru Tarmo Toikkanen. Viikin normaalikoulun tekniikka vaatii vielä hiomista, puitteet eivät täysin vastanneet niitä teknisiä mahdollisuuksia, joita olisi olemassa. Mutta sisältö korvasi puitteiden puutteet - ainakin live-yleisön näkökulmasta.
Perusopit:
- saako opettaja käyttää youtube-videoita luokassa? SAA, kunhan ... ja tulkinta lähtee siitä, että kyse on yksityistilaisuudeksi luokiteltavasta tilaisuudesta
- voiko kijan sivuja skannata luokassa esitettäviin materiaaleihin? SAA, kunhan ... ja tärkeää on, että koululla on on DIGILUPA

Luento tulee katsottavaksi www.norssiope.fi -sivustolle, jossa on jo linkki Toikkasen käyttämiin materiaaleihin. Lisäksi teemaa käsitellään KOTEK:in maksuttomissa webinaareissa: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/08/syksyn-maksuttomat-tekijanoikeuswebinaarit/. Vielä yksi jäljellä.

perjantai 7. lokakuuta 2011

Tabletti joka lähtöön

Koulu 3.1 -hankkeessa ja Hgin yliopiston Viikin normaalikoulun Sormet- ja Molla-hankkeissa tutustutaan ja hyödynnetään laajasti erilaisia sormitietokoneita tai tabletteja. Tässä peruskirjo: iPad, Android ja Win8tabletti.